Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia wydane w roku 2020


Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie odpłatności za sprzedaż gazety i umieszczenie reklam w miesięczniku „Życie Głogówka”

 

Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie zawieszenia zajęć oraz wprowadzenia zasad funkcjonowania MGOK w Głogówku

 

Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie: zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych zaplanowanych do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2

 

Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie odpłatności za sprzedaż gazety i umieszczenie reklam w miesięczniku „Życie Głogówka”

 

Zarządzenie nr 5/2020 w sprawie częściowego wznowienia pracy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogówku oraz wprowadzenia wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19

 

Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie częściowego wznowienia działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku oraz wprowadzenia Regulaminu dot. funkcjonowania ośrodka w trakcie epidemii COVID-19

 

Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2020

 

Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie opracowania Regulaminu Letnich Zajęć Zorganizowanych oraz Wytycznych MGOK jako organizatora wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie pandemii.

 

Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie zmian dotyczących pracy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogówku   oraz otwarcia czytelni, ustalenia zasad pracy w czytelni i wypożyczalni oraz sposobu korzystania z nich w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

 

Zarządzenie nr 10/2020 w sprawie wytycznych, nakazów i zakazów dotyczących organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii CoV-2 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu do Spraw Dostępności w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Głogówku.

 

Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego wytycznych dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

 

Zarządzenie nr 13/2020 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2020

 

Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2020

 

Zarządzenie nr 15/2020 wprowadzające Instrukcję postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku

 

Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2020

 

Zarządzenie nr 17/2020 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2020

 

Zarządzenie nr 18/2020 w sprawie zawieszenia zajęć oraz zasad funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku w czasie epidemii koronawirusa.

 

Zarządzenie nr 19/2020 w sprawie wprowadzenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

 

Zarządzenie nr 20/2020 w sprawie zawieszenia zajęć, odwołania planowych wydarzeń i określenia zasad funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku w czasie epidemii koronawirusa.

 

Zarządzenie nr 21/2020 w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w Filiach MiGBP w Głogówku

 

Zarządzenie nr 22/2020 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2020

 

Zarządzenie nr 23/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro (wyrażonej w złotych równowartości 130 tys. – kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych